Linksuggestie indienen


Indien u een suggestie voor een linkplaatsing op deze website heeft,
dan kunt u deze suggestie via onderstaand contactformulier insturen.
Alvorens een suggestie in te dienen wordt u verzocht om onderstaande criteria te lezen!

Voor in te zenden linksuggesties gelden een aantal criteria:
► De website dient over reizen of vakantie te gaan.
► De in te dienen website moet over voldoende en goede content beschikken.
► De website moet over contactgegevens en een privacy-statement beschikken.
Goedgekeurde linksuggesties worden hier op deze website geplaatst.

U ontvangt alleen dan een bericht als de linksuggestie wordt goedgekeurd.
Bij afwijzing ontvangt u geen bericht.


© reizen-tenerife.nl